Voorbeelden

 

Om een verkeersregel-programma te maken voor de RWS C-regelaar dient geprogrammeerd te worden in de programmeertaal C. Teneinde de toepassing van een aantal veelgebruikte situaties te vergemakkelijken zijn voorbeelden uitgewerkt die op deze pagina ter beschikking worden gesteld.WZNOW.GIF (3031 bytes)    Programma voor uitpakken ZIP bestanden


Voorbeeld A: Haarlemmermeer

Een Haarlemmermeer-regeling bestaat uit twee onderling te coördineren kruispunten. De regelingen voor deze kruispunten kunnen zowel in twee afzonderlijke regeltoestellen als in één regeltoestel worden ondergebracht. In het eerste geval is er sprake van twee regelingen die moeten worden gekoppeld. In het tweede geval is er sprake van één regelprogramma met één blokkenschema waarbij aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie goed te laten verlopen.

Dit voorbeeld behandelt de oplossing waarbij de Haarlemmermeer-regeling in één regelaar is ondergebracht.

Downloaden bestand: A-haarl.zip - 4 mei 2000 (51 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld B: pleinregeling

Een pleinregeling bestaat in principe uit een aantal onderling te coördineren kruispunten. De regelingen voor deze kruispunten worden normaliter in één verkeersregeltoestel met één regelprogramma en één blokkenschema ondergebracht waarbij binnen deze regeling aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie goed te laten verlopen.

Downloaden bestand: B-plein.zip - 4 mei 2000 (51 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld C: bijzondere realisatie

Op geregelde kruispunten waar naast het gewone verkeer ook openbaar vervoer (hier verder aangeduid als busverkeer) van de kruising gebruik maakt, wordt veelal een vorm van bijzondere beïnvloeding van de regeling door dit busverkeer toegepast. Binnen de basisspecificatie is o.a. ten behoeve van deze beïnvloeding de bijzondere realisatie (BR) ontwikkeld. De BR is een mogelijkheid om een signaalgroep met prioriteit in de regeling af te wikkelen zonder de structuur van de regeling echt geweld aan te doen. Indien een signaalgroep een BR krijgt, heeft dit tot gevolg dat deze signaalgroep zo snel mogelijk en onafhankelijk van de blokafwikkeling groen krijgt.

Downloaden bestand: C-br.zip - 4 mei 2000 (34 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld D: wachtrijmeetpunt

Een wachtrijmeetpunt is bedoeld om op een bepaalde richting bij een verkeersregelinstallatie te detecteren of de wachtrij, voor de voor die richting op rood staande signaalgroep het wachtrijmeetpunt heeft bereikt.

Downloaden bestand: D-wachtrij.zip - 4 mei 2000 (32 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld E: schakelen wachtstand

Soms wil men vrij zijn om bij een regeling op straat te kunnen kiezen tussen wachtstandgroen of wachtstandrood. Dit is mogelijk door de wachtstand schakelbaar te maken. Door manipulatie van een softwareschakelaar kan de regeling schakelen tussen wachtstandgroen en wachtstandrood.

Downloaden bestand: E-schakelen.zip - 5 mei 2000 (27 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld F: TO_PRIM

In de blokprocedure bestaat de mogelijkheid om de overname naar een primaire realisatie tegen te houden. Dit gebeurt met de instructie TO_PRIM(). Deze instructie is in de applicatie vrij te specificeren. In dit voorbeeld wordt deze instructie toegepast.

Downloaden bestand: F-to_prim.zip - 10 mei 2000 (27 kb)

Terug naar top

 

Voorbeeld G: gekoppelde regeling

Dit voorbeeld is helaas nog niet beschikbaar.

 

Terug naar top

 

Voorbeeld H: info in interface

Vaak wil een wegbeheerder bijvoorbeeld informatie uit de applicatiespecificatie op het bedieningspaneel zichtbaar maken. Het is dan noodzakelijk dat een en ander aan de kant van de procesbesturing bekend is. De betreffende informatie moet dan door het applicatieprogamma in de Cie C-interface worden geplaatst. Andersom kan het zijn dat het applicatieprogramma gebruik maakt van informatie uit de procesbesturing die dan door de fabrikant aan de Cie C-interface wordt aangeboden. De betreffende informatie moet dan door de applicatie uit de interface worden gehaald.

Downloaden bestand: H-info.zip - 4 mei 2000 (31 kb)

Terug naar top


Terug naar homepage