Include bestanden

 

Op deze pagina kunnen interessante include bestanden worden gedownload.


Alternatief langstwachtende module
Includefile voor het toekennen van alternatieve realisaties volgens het langstwachtende principe

Hulpfunctie t.b.v. gelijkstart richtingen
Includefile voor het besturen van een hulpfunctie die gebruikt kan worden om richtingen tegelijk te laten starten (bijvoorbeeld voor gelijkstart fiets- en voetgangersrichtingen)

Intensiteitmeting
Includefile voor intensiteitmeting inclusief afvlakking van stijgende en dalende waarden. Tellen is per meetperiode of cyclus mogelijk

Kiezen maximumgroentijdenset
Includefile voor het kiezen van maximumgroentijdensets o.b.v. klokperiode en dagsoort

Beperken busprioriteit o.b.v. maximale wachttijd op kruispunt
Includefile waarmee hulpfunctie bestuurd wordt om busprioriteit te beperken als maximale wachttijd op kruispunt overschreden wordt

Veiligheidsgroen
Includefile voor het toepassen van veiligheidsgroen. Hierin zijn twee mogelijkheden voor veiligheidsgroen opgenomen: veiligheidsgroen als H2e-tijd loopt of veiligheidsgroen als er minstens 2 voertuigen in dilemmazone zitten

Vrije koppeling
Includefile voor het toepassen van vrije koppelingen. Via deze includefile wordt zowel het versturen als ontvangen van een vrije koppeling afgehandeld